Bếp Âu 4 họng vuông dùng điện để bàn Berto’s E7PQ4B

  • Model: E7PQ4B
  • Tổng kW điện: 10.4
  • Điện áp: 380-415 V3N
  • Kích thước: 800 x 714 x 290
  • Cân nặng 37kg
  • Điện năng 0,17A
  • Xuất xứ: Ý